Η Ιστορία του Συλλόγου

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, συμπληρώνοντας 51 χρόνια πρωτοπορίας στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, προσκαλεί όλους τους αποφοίτους του να  επανασυνδεθούν και να  γίνουν ξανά μέρος της κοινότητας, της μεγάλης οικογένειας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

Άλλωστε, όλοι οι απόφοιτοι είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, εκφράζοντας κατά την επαγγελματική τους πορεία το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατάρτισης, τον επαγγελματισμό και τις αξίες που αποκόμισαν από τη σπουδαστική τους πορεία.

Για το σκοπό αυτό, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ προχώρησε στην ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (Σ.Α.Ι.Δ.) – DELTA ALUMNI.

Οι Στόχοι του Συλλόγου είναι:

✓ Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του.

✓ Η ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση αυτών.

✓ Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των αποφοίτων και του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.

✓ Η προώθηση των ενδιαφερόντων και κοινών συμφερόντων τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το έμβλημα

Το έμβλημα/ λογότυπο του Συλλόγου φιλοτέχνησε η σπουδάστρια της ειδικότητας της Γραφιστικής, Αργυρού Μαρία – Ελένη.

Διενεργήθηκε εσωτερικός σπουδαστικός διαγωνισμός όπου κατατέθηκαν 33 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν βάσει της γενικής αισθητικής, της μοναδικότητας, της πρωτοτυπίας – καινοτομίας και του ξεκάθαρου μηνύματός τους. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από 6 μέλη:

  1. Ιωάννης Βαρούτης – Head of Visual Arts
  2. Κωνσταντίνα Δημητράντζου – Instructor in Graphic Design
  3. Ευγενία Τσολερίδη – Visual Designer
  4. Αναστάσιος Πανουσόπουλος – Former Director of Education
  5. Αλίκη Κονταξάκη – Marketing Specialist
  6. Αλεξάνδρα Καρανταλή – CEO IEK DELTA

LOGO DELTA ALUMNI PROJECT PRESENTATION

WINNING PROPOSAL